Pályázatok

 

A projekt ismertetése:

A projekt kapcsán a következő képzéseken vettek részt a bevont munkavállalók:

 • Asszertív kommunikációs tréning összesen 90 óra, 3 fős csoportokban
  • A tréning célja, hogy a munkatársak képesek legyenek munkakörük különböző kapcsolati szintjein, a feladataikból, céljaikból fakadó érdekeiket magabiztosan képviselni, valamint képesek legyenek az esetleges indulatokon túl a lényeg megragadására, és tudatos viselkedésválasztásra.
 • Coaching szemléletű stresszkezelésösszesen 72 óra, 3 fős csoportokban
  • A stressz nem egyszerű betegség, hanem egy betegségsorozat elindítója is lehet. A stresszkezelés tréning célja, hogy a munkavállalók felismerjék a stressz tüneteit, megismerjék a stressztűrő képességük fokozásának lehetőségeit és megismerjék a stresszkezelés formáit és eszközeit.
 • IPAR4.0 szemlélete és filozófiája 38 órában - összesen 114 óra, 3 fős csoportokban
  • Az Ipar 4.0 célkitűzése, hogy rugalmasabbá, hatékonyabbá tegye a termelési-szolgáltatási folyamatokat. A tréning során a munkavállalók olyan elméleti és gyakorlati tudásra fognak szert tenni, mellyel elsajátíthatják az IPAR 4.0 rendszer és folyamatszemléletét, az adatbázisok kezelését, kiértékelését és feldolgozását, ezáltal hozzájárulva a foglalkoztathatóságukhoz, kompetenciájuk fejlesztéséhez.
 • Kiégés megelőzése összesen 72 óra, 3 fős csoportokban
  • A munka jellege, a munkakörülmények, vagy a munkahelyi légkör folytán az átlagnál több stresszel jár a munkánk végzése, és a munkatársaink hosszútávon nagy kihívások elé vannak állítva – a képzés céljai között szerepel az is, hogy segítsen a leterhelt munkatársaknak a saját teherbíró képességük tudatosításában, személyes leterheltségük felmérésében, és az egyéni problémakezelési és feltöltődési módszerek elsajátításában.
 • Konfliktuskezelés mediációs eszközökkelösszesen 60 óra, 3 fős csoportokban
  • A konfliktusok kezelésének két egymástól eltérő stratégiája, megoldási lehetősége van. Az egyiket pozicionálás, a másikat problémamegoldás jellemzi. A pozicionálásban a részt vevő felek egymás legyőzésével akarják a konfliktusukat megoldani. A problémamegoldás során a résztvevők nem egymással szemben, hanem egymás mellett állnak, s azon igyekeznek, hogy megoldják a konfliktust okozó problémát. Ez a problémamegoldó stratégia a mediáció. Munkavállalóink a képzés során megtanulják, hogyan tudják elősegíteni a kommunikációs gátak lebontását, megismerni az ehhez szükséges eszközöket és azon eszközök tudatos alkalmazását.
 • Coaching szemléletű vezetői képzés 24 órábanösszesen 24 óra, 3 fős csoportokban
  • A Coach szemléletű vezetőképző tréning célja, hogy sokrétűen felkészítse a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepvállalásra – megtanítja őket időnként megállni, áttekinteni, feldolgozni a tapasztalatokat, értékelni az erősségeket, gyengeségeket, ezzel megteremtve a fejlődés, továbblépés lehetőségét.
 • Bevezetés az Irinyi tervbeösszesen 24 óra, 3 fős csoportokban
  • A képzés célja a munkavállalók tájékoztatása az Irinyi terv fogalmáról és tartalmáról, az EU iparpolitikai cselekvési területeinek 7 témaköréről, valamint az Irinyi terv célrendszeréről.  A képzés során a munkavállalók megismerik és elsajátítják a modern innovatív gondolkodásmódot.
 • IT biztonság összesen 24 óra, 3 fős csoportokban
  • Az IT-biztonság olyan állapot, amelyben az informatika használata során a fenyegetések és sebezhetőségek miatt fennálló kockázatokat megfelelő intézkedésekkel elfogadható szintre csökkentik. A viharos sebességgel fejlődő informatikai rendszerek - felhő alapú megoldások, mesterséges intelligenciák, okos városok, automatizált folyamatok egyre hatékonyabbá teszik a cégek, szervezetek, közösségek működését. Ennek azonban ára is van: a korábban megszokottnál jóval több figyelmet kell fordítani az informatikai biztonságra.  A képzés során munkavállalóink megerősítést kapnak a biztonsági alapfogalmakkal és információrendszerekkel kapcsolatos tudásukra, ismereteikre vonatkozóan.

Az oktatás munkaidőben került megvalósításra. A képzések a cég telephelyén lettek megtartva, mely megfelelt az aktuális előírásoknak, tárgyi felszereltségnek. Mindegyik képzés esetében csoportos oktatást valósítottunk meg, kis létszámú, 3 fős csoportokban.

A Projekt azonosítója: GINOP-6.1.6-17-2018-00382

Kedvezményezett neve: International Trading Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Projekt címe: Az I.T.C. Kft. komplett munkahelyi képzésének megvalósítása

Megvalósulási hely: 6726 Szeged, Fő fasor 52.

 

 

A projekt tárgya:

Meglévő Correct vállalatirányítási rendszerünk technológiai korszerűsítése.

Jellemzők:

 • szerkezet és adatbázis vizsgálata
 • általános adatbázis vizsgálat, közös SQL nyelv lehetőségeinek számbavétele
 • köztes meta-adatszint kifejlesztése, tervezése, tesztelése
 • meta-szintről generálás MetaDBEditor termékkel
 • konkrét SQL kimenetek képzése adott adatbázismotorokra

Technikai paraméterek migráció során (adatbázismotorok):

 • SQL Server 2008 R2 Standard
 • Oracle 11 XE
 • Interbase 6.0
 • MySql 5.1
 • Postgresql 9.0

Tesztkörnyezeteknek a következőket használtuk:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: SQL Server, Oracle, Interbase, MySql
 • Ubuntu Linux 10.04: Postgresql

A kifejlesztett program a következő technológiákat használja:

 • PHP 5.3 Apache webszerveren futtatva
 • AdoDB csatolófelület PHP és Firebird között
 • Java SE - futtatáshoz JRE 1.6

Marketing tevékenységek:

 • termékismertető kiadvány
 • ügyféloldali informális tájékoztatás

A projekt zárását követő tevékenységek:

A projektzárást követően intenzív továbbfejlesztés, hibajavítás folyik. Mivel a Correct rendszert folyamatosan fejlesztjük, cégünk saját ERP verziójában végrehajtjuk az ehhez szükséges változtatásokat, így éles környezetben tudjuk kipróbálni az újonnan változtatott változatok működését. Végcél egy olyan alternatív adatbázismotor kiválasztása a jelenlegi Firebird mellett, melyet emelt szintű támogatással tudunk ügyfeleinknek biztosítani, és amely megfelel a piackutatás, informális tájékozódás, informatikai trendek és költséghatékony fejlesztés és piacra lépés elvének.

Kedvezményezett:

ITC Kft.
6726 Szeged, Fő fasor 52.
Közreműködő szervezet:
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1051 Budapest, Nádor u. 31.
 

A projekt azonosítója:

GINOP-8.3.5-18/B
 


Széchényi 2020
Távsegítség kéréshez kérjük töltse le a megfelelő futtatható állományt a számítógépére és indítsa el!

Küldés Kilépés

Download IRMO app


Letöltés Kilépés